K.S.3039 BUSINESS CO.,LTD.
( บริษัท เค.เอส.3039 บิสซิเนส จำกัด )

689/596 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

086-493-3692 , 080-396-0636

Line : ks.3039

เวลาเปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ : 08:30 – 18:00 น.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค.เอส.3039 บิสซิเนส จำกัด ( K.S.3039 BUSINESS CO.,LTD. ) เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์โดยตรง ในด้านดำเนินการรับทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับชาวต่างชาติและวีซ่า(Visa)ทุกประเภทให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและดำเนินการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศไทย เช่น เปลี่ยนประเภทวีซ่าจากวีซ่า TR/ผ.30/ผ.90 เป็น วีซ่าNon-B(ธุรกิจ) ทำRE-ENTRY ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ รายงานตัวการอาศัยอยู่ภายในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ยกเลิกวีซ่า/และใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น โดยเน้นคุณภาพ ความสำเร็จ รวดเร็วของการให้บริการและราคาค่าบริการย่อมเยา ยุติธรรม สามารถปรึกษาและขอคำแนะนำเบื้องต้นได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Service

...
Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน)

ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย

อ่านรายละเอียด
...
Visa Non - Immigrant Visa "B" (Non-B)

ดำเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่า เปลี่ยนวีซ่า ต่อวีซ่า ให้เป็น Visa "B" (Non-B) วีซ่าธุรกิจ สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

อ่านรายละเอียด

Customer

Partner ที่ 1
Partner ที่ 2
Partner ที่ 3
Partner ที่ 4
Partner ที่ 5
Partner ที่ 6
Partner ที่ 7
Partner ที่ 8
Partner ที่ 9
Partner ที่ 10
Partner ที่ 11
Partner ที่ 12
Partner ที่ 13
Partner ที่ 14

ติดต่อเรา
Work Permit Visa RE-ENTRY

K.S.3039 BUSINESS CO.,LTD. ( บริษัท เค.เอส.3039 บิสซิเนส จำกัด )

ติดต่อเรา