บริการ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน)

บริการ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน)

Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นเอกสารสำคัญของชาวต่างชาติเมื่อต้องเดินทางไปทำงานในประเทศไทย

เพื่อทำธุรกิจ กิจการ หรือการเป็นลูกจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติ

โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานให้สามารถรับลูกจ้างต่างชาติได้ เมื่อหมดอายุต้องต่อใหม่ทันที

รายการ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการต่างๆ)

ราคา

ต่อใบอนุญาตทำงาน (เฉพาะกรุงเทพมหานคร + One Stop Service) 7,900
ขอใบอนุญาตทำงาน (ฉบับใหม่) (เฉพาะกรุงเทพมหานคร + One Stop Service) 7,900
ขอรับใบอนุญาตทำงานแทนต่างชาติ (บต.32) (เฉพาะกรุงเทพมหานคร + One Stop Service) 7,900
ต่อใบอนุญาตทำงาน (เฉพาะนนทบุรี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร) 8,900
ขอใบอนุญาตทำงาน(ฉบับใหม่) (เฉพาะนนทบุรี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร) 8,900
ขอรับใบอนุญาตทำงานแทนต่างชาติ (บต.32) (เฉพาะนนทบุรี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร) 8,900
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตทำงาน 1,900
แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 1,900
**** รับปรึกษาเคสงานยื่นไม่ผ่านทุกกรณี ทุกเคส ขอคำปรึกษาและติดต่อสอบถามได้ **** 0
บริการอื่นๆเกี่ยวกับ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

Service

...
Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน)

ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย

อ่านรายละเอียด
...
Visa Non - Immigrant Visa "B" (Non-B)

ดำเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่า เปลี่ยนวีซ่า ต่อวีซ่า ให้เป็น Visa "B" (Non-B) วีซ่าธุรกิจ สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

อ่านรายละเอียด

ติดต่อเรา
Work Permit Visa RE-ENTRY

K.S.3039 BUSINESS CO.,LTD. ( บริษัท เค.เอส.3039 บิสซิเนส จำกัด )

ติดต่อเรา